info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 11:25
kontakt
PASSUS
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 090,00 26 918,00
57,5%
22 468,00
-16,5%
35 412,00
57,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 278,00 2 661,00
857,2%
383,00
-85,6%
1 646,00
329,8%
Zysk (strata) brutto 167,00 2 540,00
1 421,0%
300,00
-88,2%
1 495,00
398,3%
Zysk (strata) netto 124,00 2 081,00
1 578,2%
173,00
-91,7%
803,00
364,2%
Amortyzacja 570,00 577,00
1,2%
485,00
-15,9%
438,00
-9,7%
Aktywa 7 132,00 15 626,00
119,1%
15 425,00
-1,3%
37 315,00
141,9%
Kapitał własny 4 092,00 7 472,00
82,6%
7 308,00
-2,2%
8 015,00
9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,14 3,90
82,7%
3,81
-2,2%
4,18
9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 1,09
1 570,8%
0,09
-91,6%
0,42
360,4%