info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 02:31
kontakt
PASSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 115,00 19 982,00
290,7%
10 835,00
-45,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 396,00 1 421,00
258,8%
1 252,00
-11,9%
Zysk (strata) brutto 284,00 1 389,00
389,1%
1 207,00
-13,1%
Zysk (strata) netto 284,00 921,00
224,3%
864,00
-6,2%
Amortyzacja 547,00 704,00
28,7%
697,00
-1,0%
Aktywa 23 402,00 27 992,00
19,6%
22 583,00
-19,3%
Kapitał własny 8 311,00 9 231,00
11,1%
10 095,00
9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,34 4,82
11,1%
5,27
9,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,48
225,0%
0,45
-6,2%