info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 03:02
kontakt
VABUN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 571,00 331,00
-42,0%
556,00
68,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 36,00 -64,00
---
323,00
---
Zysk (strata) brutto 36,00 -64,00
---
323,00
---
Zysk (strata) netto 36,00 -64,00
---
323,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 997,00 1 822,00
-8,8%
3 424,00
87,9%
Kapitał własny 1 044,00 917,00
-12,2%
1 288,00
40,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,19
-12,2%
0,26
40,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
0,07
---