info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.27, godz. 13:04
kontakt
VABUN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 331,00 556,00
68,0%
186,00
-66,5%
191,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -64,00 323,00
---
75,00
-76,8%
-116,00
---
Zysk (strata) brutto -64,00 323,00
---
75,00
-76,8%
-116,00
---
Zysk (strata) netto -64,00 323,00
---
75,00
-76,8%
-116,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
8,00
---
Aktywa 1 822,00 2 130,00
16,9%
3 429,00
61,0%
1 693,00
-50,6%
Kapitał własny 917,00 697,00
-24,0%
1 363,00
95,6%
618,00
-54,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,14
-24,1%
0,28
95,8%
0,13
-54,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,07
---
0,02
-77,3%
-0,02
---