info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:44
kontakt
VABUN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 60,00 1,00
-98,3%
16,00
1 500,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1,00 -44,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) brutto 1,00 -44,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) netto 1,00 -44,00
---
-62,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
8,00
0,0%
Aktywa 1 458,00 1 357,00
-6,9%
962,00
-29,1%
Kapitał własny 882,00 670,00
-24,0%
659,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,14
-23,9%
0,13
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,01
---