info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.18, godz. 21:35
kontakt
MLSYSTEM
Roczne skonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50 731,00 34 550,00
-31,9%
54 348,00
57,3%
123 287,00
126,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 558,00 2 822,00
-80,6%
7 275,00
157,8%
7 201,00
-1,0%
Zysk (strata) brutto 13 853,00 2 138,00
-84,6%
6 073,00
184,1%
5 686,00
-6,4%
Zysk (strata) netto 13 853,00 2 138,00
-84,6%
6 072,00
184,0%
5 652,00
-6,9%
Amortyzacja 3 450,00 4 898,00
42,0%
6 533,00
33,4%
7 362,00
12,7%
Aktywa 80 990,00 92 276,00
13,9%
135 477,00
46,8%
179 346,00
32,4%
Kapitał własny 22 290,00 24 464,00
9,8%
35 702,00
45,9%
74 838,00
109,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,10 5,60
9,8%
8,17
45,9%
13,25
62,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,17 0,49
-84,6%
1,39
184,3%
1,00
-28,1%