info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 12:32
kontakt
MLSYSTEM
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 550,00 54 348,00
57,3%
123 287,00
126,8%
93 378,00
-24,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 822,00 7 275,00
157,8%
7 201,00
-1,0%
5 116,00
-29,0%
Zysk (strata) brutto 2 138,00 6 073,00
184,1%
5 686,00
-6,4%
3 514,00
-38,2%
Zysk (strata) netto 2 138,00 6 072,00
184,0%
5 652,00
-6,9%
3 465,00
-38,7%
Amortyzacja 4 898,00 6 533,00
33,4%
7 362,00
12,7%
8 923,00
21,2%
Aktywa 92 276,00 135 477,00
46,8%
179 346,00
32,4%
216 190,00
20,5%
Kapitał własny 24 464,00 35 702,00
45,9%
74 837,00
109,6%
77 376,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,60 8,17
45,9%
13,24
62,1%
13,70
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,49 1,39
184,3%
1,00
-28,1%
0,61
-38,7%