info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.24, godz. 22:59
kontakt
MLSYSTEM
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 54 345,00 123 286,00
126,9%
92 359,00
-25,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 270,00 7 019,00
-3,5%
4 621,00
-34,2%
Zysk (strata) brutto 6 066,00 5 503,00
-9,3%
3 018,00
-45,2%
Zysk (strata) netto 6 066,00 5 503,00
-9,3%
3 018,00
-45,2%
Amortyzacja 6 533,00 7 362,00
12,7%
8 916,00
21,1%
Aktywa 135 523,00 178 925,00
32,0%
213 735,00
19,5%
Kapitał własny 35 648,00 74 635,00
109,4%
76 727,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,16 13,21
61,9%
13,58
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,39 0,97
-29,9%
0,53
-45,2%