info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 08:26
kontakt
MLSYSTEM
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 54 345,00 123 286,00
126,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 270,00 7 019,00
-3,5%
Zysk (strata) brutto 6 066,00 5 503,00
-9,3%
Zysk (strata) netto 6 066,00 5 503,00
-9,3%
Amortyzacja 6 533,00 7 362,00
12,7%
Aktywa 135 523,00 178 925,00
32,0%
Kapitał własny 35 648,00 74 635,00
109,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,16 13,21
61,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,39 0,97
-29,9%