info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 14:30
kontakt
MLSYSTEM
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 199,00 41 281,00
94,7%
42 068,00
1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 048,00 2 228,00
8,8%
2 798,00
25,6%
Zysk (strata) brutto 1 530,00 1 507,00
-1,5%
2 154,00
42,9%
Zysk (strata) netto 1 530,00 1 463,00
-4,4%
2 154,00
47,2%
Amortyzacja 2 572,00 3 677,00
43,0%
3 931,00
6,9%
Aktywa 0,00 178 708,00
---
219 744,00
23,0%
Kapitał własny 0,00 70 045,00
---
76 172,00
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 12,40
---
13,48
8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,26
-26,0%
0,38
47,1%