info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 11:14
kontakt
MLSYSTEM
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 201,00 41 441,00
95,5%
42 034,00
1,4%
55 299,00
31,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 105,00 2 139,00
1,6%
2 884,00
34,8%
8 669,00
200,6%
Zysk (strata) brutto 1 586,00 1 416,00
-10,7%
2 241,00
58,3%
8 127,00
262,7%
Zysk (strata) netto 1 586,00 1 416,00
-10,7%
2 241,00
58,3%
8 127,00
262,7%
Amortyzacja 2 572,00 3 677,00
43,0%
3 925,00
6,7%
5 096,00
29,8%
Aktywa 0,00 178 568,00
---
219 280,00
22,8%
241 645,00
10,2%
Kapitał własny 0,00 69 944,00
---
76 057,00
8,7%
85 327,00
12,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 12,38
---
13,46
8,7%
15,10
12,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,25
-30,9%
0,40
58,2%
1,44
262,2%