info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 12:22
kontakt
MLSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 435,00 23 907,00
-9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 532,00 1 994,00
30,2%
Zysk (strata) brutto 1 276,00 1 620,00
27,0%
Zysk (strata) netto 1 276,00 1 620,00
27,0%
Amortyzacja 2 097,00 2 411,00
15,0%
Aktywa 219 280,00 226 668,00
3,4%
Kapitał własny 76 057,00 77 727,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,46 13,76
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,29
27,0%