info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 00:00
kontakt
MLSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 448,00 35 851,00
84,3%
26 071,00
-27,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 669,00 7 000,00
319,4%
1 244,00
-82,2%
Zysk (strata) brutto 1 442,00 6 685,00
363,6%
1 434,00
-78,5%
Zysk (strata) netto 1 442,00 6 685,00
363,6%
1 434,00
-78,5%
Amortyzacja 2 495,00 2 601,00
4,2%
2 644,00
1,7%
Aktywa 228 282,00 241 645,00
5,9%
299 681,00
24,0%
Kapitał własny 78 292,00 85 327,00
9,0%
142 399,00
66,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,86 15,10
9,0%
22,32
47,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 1,18
363,9%
0,22
-81,0%