info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.19, godz. 20:25
kontakt
MLSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 599,00 26 435,00
69,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 352,00 1 532,00
13,3%
Zysk (strata) brutto 965,00 1 276,00
32,2%
Zysk (strata) netto 965,00 1 276,00
32,2%
Amortyzacja 1 828,00 2 097,00
14,7%
Aktywa 183 973,00 219 280,00
19,2%
Kapitał własny 75 666,00 76 057,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,39 13,46
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,23
32,2%