info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 02:03
kontakt
MLSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35 851,00 26 071,00
-27,3%
32 400,00
24,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 000,00 1 244,00
-82,2%
1 384,00
11,3%
Zysk (strata) brutto 6 685,00 1 434,00
-78,5%
893,00
-37,7%
Zysk (strata) netto 6 685,00 1 434,00
-78,5%
893,00
-37,7%
Amortyzacja 2 601,00 2 644,00
1,7%
2 677,00
1,2%
Aktywa 241 645,00 299 681,00
24,0%
299 310,00
-0,1%
Kapitał własny 85 327,00 142 399,00
66,9%
143 980,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,10 22,32
47,8%
22,57
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,18 0,22
-81,0%
0,14
-37,8%