info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 07:45
kontakt
MLSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 400,00 24 742,00
-23,6%
40 933,00
65,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 384,00 257,00
-81,4%
2 931,00
1 040,5%
Zysk (strata) brutto 893,00 94,00
-89,5%
2 699,00
2 771,3%
Zysk (strata) netto 893,00 94,00
-89,5%
2 699,00
2 771,3%
Amortyzacja 2 677,00 2 788,00
4,1%
4 283,00
53,6%
Aktywa 299 310,00 294 937,00
-1,5%
352 429,00
19,5%
Kapitał własny 143 980,00 144 074,00
0,1%
146 773,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,57 22,58
0,1%
23,00
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,02
-89,3%
0,42
2 720,0%