info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 15:21
kontakt
PBGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45,00 10,00
-77,8%
169,00
1 590,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -202,00 -265,00
---
-27,00
---
Zysk (strata) brutto -203,00 -265,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) netto -203,00 -265,00
---
-42,00
---
Amortyzacja 60,00 53,00
-11,7%
70,00
32,1%
Aktywa 2 302,00 2 223,00
-3,4%
1 982,00
-10,8%
Kapitał własny 322,00 336,00
4,3%
15,00
-95,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
6,1%
0,00
-96,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,04
---
-0,01
---