info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 16:56
kontakt
PBGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 92,00 92,00
0,0%
636,00
591,3%
963,00
51,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -164,00 -163,00
---
148,00
---
395,00
166,9%
Zysk (strata) brutto -163,00 -163,00
---
146,00
---
395,00
170,5%
Zysk (strata) netto -163,00 -163,00
---
146,00
---
395,00
170,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 586,00 2 565,00
-0,8%
2 808,00
9,5%
3 629,00
29,2%
Kapitał własny 1 501,00 1 502,00
0,1%
1 798,00
19,7%
2 193,00
22,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,23
0,0%
0,28
17,5%
0,34
22,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,02
---
0,06
172,7%