info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 18:35
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 450,00 3 142,00
28,2%
2 648,00
-15,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 406,00 1 588,00
12,9%
1 145,00
-27,9%
Zysk (strata) brutto 1 537,00 1 743,00
13,4%
1 422,00
-18,4%
Zysk (strata) netto 1 110,00 1 293,00
16,5%
1 261,00
-2,5%
Amortyzacja 5,00 6,00
20,0%
6,00
0,0%
Aktywa 7 851,00 9 267,00
18,0%
9 982,00
7,7%
Kapitał własny 6 993,00 8 286,00
18,5%
9 547,00
15,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,34 1,58
18,5%
1,82
15,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,25
16,5%
0,24
-2,4%