info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 12:58
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 146,00 1 020,00
-11,0%
1 892,00
85,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 455,00 382,00
-16,0%
1 194,00
212,6%
Zysk (strata) brutto 929,00 706,00
-24,0%
1 290,00
82,7%
Zysk (strata) netto 761,00 663,00
-12,9%
1 177,00
77,5%
Amortyzacja 3,00 4,00
33,3%
5,00
25,0%
Aktywa 3 977,00 7 171,00
80,3%
8 600,00
19,9%
Kapitał własny 3 645,00 6 987,00
91,7%
8 150,00
16,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,73 1,34
83,3%
1,56
16,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,13
-16,4%
0,22
77,2%