info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 09:40
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 020,00 1 892,00
85,5%
2 450,00
29,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 382,00 1 194,00
212,6%
1 406,00
17,8%
Zysk (strata) brutto 706,00 1 290,00
82,7%
1 537,00
19,1%
Zysk (strata) netto 663,00 1 177,00
77,5%
1 110,00
-5,7%
Amortyzacja 4,00 5,00
25,0%
5,00
0,0%
Aktywa 7 171,00 8 600,00
19,9%
7 851,00
-8,7%
Kapitał własny 6 987,00 8 150,00
16,6%
6 993,00
-14,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,34 1,56
16,6%
1,34
-14,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,22
77,2%
0,21
-5,8%