info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 15:56
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 648,00 4 749,00
79,3%
4 594,00
-3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 145,00 2 704,00
136,2%
2 144,00
-20,7%
Zysk (strata) brutto 1 422,00 4 050,00
184,8%
5 659,00
39,7%
Zysk (strata) netto 1 261,00 3 154,00
150,1%
4 553,00
44,4%
Amortyzacja 6,00 13,00
116,7%
19,00
46,2%
Aktywa 9 982,00 14 050,00
40,8%
18 676,00
32,9%
Kapitał własny 9 547,00 10 671,00
11,8%
15 351,00
43,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,82 2,04
11,8%
2,94
43,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,60
150,2%
0,87
44,4%