info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 01:21
kontakt
7LEVELS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 490,00 400,00
-18,4%
621,00
55,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5,00 -167,00
---
-39,00
---
Zysk (strata) brutto 9,00 -170,00
---
-28,00
---
Zysk (strata) netto 9,00 -170,00
---
-28,00
---
Amortyzacja 2,00 74,00
3 600,0%
22,00
-70,3%
Aktywa 923,00 853,00
-7,6%
2 639,00
209,4%
Kapitał własny 816,00 646,00
-20,8%
2 225,00
244,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,63 1,29
-20,8%
4,45
244,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,34
---
-0,06
---