info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 17:21
kontakt
7LEVELS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 610,00 448,00
-26,6%
498,00
11,2%
490,00
-1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -121,00 -16,00
---
184,00
---
5,00
-97,3%
Zysk (strata) brutto -121,00 -17,00
---
202,00
---
9,00
-95,5%
Zysk (strata) netto -121,00 -17,00
---
202,00
---
9,00
-95,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
2,00
---
Aktywa 1 124,00 1 063,00
-5,4%
944,00
-11,2%
923,00
-2,2%
Kapitał własny 921,00 605,00
-34,3%
807,00
33,4%
816,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,84 1,21
-34,3%
1,61
33,4%
1,63
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,03
---
0,40
---
0,02
-95,5%