info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.03, godz. 22:31
kontakt
7LEVELS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 456,00 971,00
112,9%
821,00
-15,4%
606,00
-26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -156,00 107,00
---
117,00
9,3%
-154,00
---
Zysk (strata) brutto -156,00 140,00
---
110,00
-21,4%
-145,00
---
Zysk (strata) netto -156,00 140,00
---
110,00
-21,4%
-145,00
---
Amortyzacja 16,00 31,00
93,8%
31,00
0,0%
27,00
-12,9%
Aktywa 2 473,00 2 614,00
5,7%
2 757,00
5,5%
2 504,00
-9,2%
Kapitał własny 1 961,00 2 035,00
3,8%
2 145,00
5,4%
1 999,00
-6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,41 3,54
3,8%
3,73
5,4%
3,48
-6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 0,24
---
0,19
-21,4%
-0,25
---