info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 14:40
kontakt
7LEVELS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 498,00 490,00
-1,6%
400,00
-18,4%
621,00
55,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 184,00 5,00
-97,3%
-167,00
---
-39,00
---
Zysk (strata) brutto 202,00 9,00
-95,5%
-170,00
---
-28,00
---
Zysk (strata) netto 202,00 9,00
-95,5%
-170,00
---
-28,00
---
Amortyzacja 0,00 2,00
---
74,00
3 600,0%
22,00
-70,3%
Aktywa 944,00 923,00
-2,2%
853,00
-7,6%
2 639,00
209,4%
Kapitał własny 807,00 816,00
1,1%
646,00
-20,8%
2 225,00
244,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,61 1,63
1,1%
1,29
-20,8%
4,45
244,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,02
-95,5%
-0,34
---
-0,06
---