info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 15:43
kontakt
GETINOBLE
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 2 601 802,00 2 310 505,00
-11,2%
2 118 732,00
-8,3%
1 682 946,00
-20,6%
Przychody z tytułu prowizji 246 909,00 196 322,00
-20,5%
164 558,00
-16,2%
122 518,00
-25,5%
Wynik na działalności bankowej 872 261,00 497 167,00
-43,0%
-56 281,00
---
148 150,00
---
Zysk (strata) brutto -710 446,00 -389 513,00
---
-707 396,00
---
-630 266,00
---
Zysk (strata) netto -569 699,00 -451 499,00
---
-640 845,00
---
-567 440,00
---
Amortyzacja 79 861,00 84 921,00
6,3%
163 475,00
92,5%
161 430,00
-1,3%
Aktywa 60 573 267,00 50 672 494,00
-16,3%
53 547 310,00
5,7%
50 091 772,00
-6,5%
Kapitał własny 4 369 035,00 3 077 004,00
-29,6%
2 546 053,00
-17,3%
2 007 274,00
-21,2%
Współczynnik wypłacalności 12,60 11,40
-9,5%
9,90
-13,2%
8,40
-15,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,84 3,05
-37,0%
2,44
-20,2%
1,92
-21,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,63 -0,45
---
-0,61
---
-0,54
---