info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 02:11
kontakt
GETINOBLE
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody z tytułu odsetek 2 859 121,00 2 601 802,00
-9,0%
2 310 505,00
-11,2%
2 118 732,00
-8,3%
Przychody z tytułu prowizji 217 461,00 246 909,00
13,5%
196 322,00
-20,5%
164 558,00
-16,2%
Wynik na działalności bankowej 1 227 519,00 872 261,00
-28,9%
497 167,00
-43,0%
-56 281,00
---
Zysk (strata) brutto 119 292,00 -710 446,00
---
-389 513,00
---
-707 396,00
---
Zysk (strata) netto 92 796,00 -569 699,00
---
-451 499,00
---
-640 845,00
---
Amortyzacja 75 004,00 79 861,00
6,5%
84 921,00
6,3%
163 475,00
92,5%
Aktywa 66 521 021,00 60 573 267,00
-8,9%
50 672 494,00
-16,3%
53 547 310,00
5,7%
Kapitał własny 4 771 107,00 4 369 035,00
-8,4%
3 077 004,00
-29,6%
2 546 053,00
-17,3%
Współczynnik wypłacalności 15,10 12,60
-16,6%
11,40
-9,5%
9,90
-13,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,40 4,84
-10,3%
3,05
-37,0%
2,44
-20,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,63
---
-0,45
---
-0,61
---