info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 15:52
kontakt
GETINOBLE
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody z tytułu odsetek 339 834,00 317 774,00
-6,5%
306 486,00
-3,6%
298 907,00
-2,5%
Przychody z tytułu prowizji 50 871,00 46 127,00
-9,3%
55 606,00
20,5%
45 236,00
-18,6%
Wynik na działalności bankowej -36 163,00 42 755,00
---
114 783,00
168,5%
87 404,00
-23,9%
Zysk (strata) brutto -131 356,00 -96 275,00
---
12 216,00
---
19 942,00
63,2%
Zysk (strata) netto -133 063,00 -87 930,00
---
3 523,00
---
11 189,00
217,6%
Amortyzacja 39 502,00 40 536,00
2,6%
39 310,00
-3,0%
38 271,00
-2,6%
Aktywa 49 930 586,00 49 090 117,00
-1,7%
48 385 101,00
-1,4%
48 749 520,00
0,8%
Kapitał własny 2 004 272,00 1 906 951,00
-4,9%
1 841 076,00
-3,5%
1 826 208,00
-0,8%
Współczynnik wypłacalności 8,60 7,70
-10,5%
7,30
-5,2%
7,10
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,92 1,83
-4,8%
1,76
-3,5%
1,75
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,08
---
0,00
---
0,01
266,7%