info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 07:26
kontakt
GETINOBLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody z tytułu odsetek 376 986,00 339 953,00
-9,8%
317 385,00
-6,6%
Przychody z tytułu prowizji 29 437,00 39 857,00
35,4%
35 818,00
-10,1%
Wynik na działalności bankowej 59 794,00 -40 893,00
---
76 039,00
---
Zysk (strata) brutto -85 001,00 -140 395,00
---
-83 322,00
---
Zysk (strata) netto -75 279,00 -140 181,00
---
-73 348,00
---
Amortyzacja 39 447,00 39 246,00
-0,5%
41 074,00
4,7%
Aktywa 48 057 757,00 50 091 772,00
4,2%
49 219 455,00
-1,7%
Kapitał własny 2 149 970,00 2 007 274,00
-6,6%
1 924 522,00
-4,1%
Współczynnik wypłacalności 8,40 8,40
0,0%
7,40
-11,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,06 1,92
-6,6%
1,84
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,13
---
-0,07
---