info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 15:09
kontakt
GETINOBLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody z tytułu odsetek 487 417,00 517 757,00
6,2%
448 250,00
-13,4%
Przychody z tytułu prowizji 41 144,00 26 179,00
-36,4%
27 045,00
3,3%
Wynik na działalności bankowej -101 169,00 100 159,00
---
29 090,00
-71,0%
Zysk (strata) brutto -307 304,00 -109 449,00
---
-295 421,00
---
Zysk (strata) netto -296 449,00 -100 710,00
---
-251 270,00
---
Amortyzacja 40 746,00 41 512,00
1,9%
41 225,00
-0,7%
Aktywa 53 547 310,00 51 763 417,00
-3,3%
51 313 267,00
-0,9%
Kapitał własny 2 546 053,00 2 377 820,00
-6,6%
2 200 102,00
-7,5%
Współczynnik wypłacalności 9,90 8,60
-13,1%
8,60
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,44 2,28
-6,6%
2,11
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28 -0,10
---
-0,24
---