info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.14, godz. 13:59
kontakt
GETINOBLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody z tytułu odsetek 554 910,00 536 223,00
-3,4%
555 307,00
3,6%
Przychody z tytułu prowizji 43 335,00 40 817,00
-5,8%
42 480,00
4,1%
Wynik na działalności bankowej 96 197,00 -27 846,00
---
36 699,00
---
Zysk (strata) brutto -185 802,00 -163 882,00
---
-108 969,00
---
Zysk (strata) netto -272 658,00 -145 064,00
---
-90 339,00
---
Amortyzacja 22 417,00 35 417,00
58,0%
46 603,00
31,6%
Aktywa 50 679 845,00 54 770 002,00
8,1%
54 771 648,00
0,0%
Kapitał własny 3 083 823,00 3 000 201,00
-2,7%
2 919 791,00
-2,7%
Współczynnik wypłacalności 11,40 10,90
-4,4%
10,80
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,06 2,87
-6,1%
2,80
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 -0,14
---
-0,09
---