info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 09:58
kontakt
GETINOBLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody z tytułu odsetek 536 223,00 555 307,00
3,6%
539 785,00
-2,8%
Przychody z tytułu prowizji 40 817,00 42 480,00
4,1%
40 117,00
-5,6%
Wynik na działalności bankowej -27 846,00 36 699,00
---
36 035,00
-1,8%
Zysk (strata) brutto -163 882,00 -108 969,00
---
-127 241,00
---
Zysk (strata) netto -145 064,00 -90 339,00
---
-108 993,00
---
Amortyzacja 35 417,00 46 603,00
31,6%
40 709,00
-12,6%
Aktywa 54 770 002,00 54 771 648,00
0,0%
53 616 064,00
-2,1%
Kapitał własny 3 000 201,00 2 919 791,00
-2,7%
2 834 157,00
-2,9%
Współczynnik wypłacalności 10,90 10,80
-0,9%
10,30
-4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,87 2,80
-2,7%
2,71
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,09
---
-0,10
---