info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 11:22
kontakt
GETINOBLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody z tytułu odsetek 580 329,00 554 910,00
-4,4%
536 223,00
-3,4%
Przychody z tytułu prowizji 53 765,00 43 335,00
-19,4%
40 817,00
-5,8%
Wynik na działalności bankowej 123 625,00 96 197,00
-22,2%
-27 846,00
---
Zysk (strata) brutto -25 307,00 -185 802,00
---
-163 882,00
---
Zysk (strata) netto -23 247,00 -272 658,00
---
-145 064,00
---
Amortyzacja 21 147,00 22 417,00
6,0%
35 417,00
58,0%
Aktywa 55 765 261,00 50 679 845,00
-9,1%
54 770 002,00
8,1%
Kapitał własny 3 450 441,00 3 083 823,00
-10,6%
3 000 201,00
-2,7%
Współczynnik wypłacalności 12,00 11,40
-5,0%
10,90
-4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,42 3,06
-10,6%
2,87
-6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,27
---
-0,14
---