info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 05:37
kontakt
TSGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 76 878,00 94 050,00
22,3%
168 661,00
79,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 062,00 36 717,00
11,1%
28 578,00
-22,2%
Zysk (strata) brutto 32 336,00 40 144,00
24,1%
27 880,00
-30,6%
Zysk (strata) netto 33 709,00 36 415,00
8,0%
24 836,00
-31,8%
Amortyzacja 374,00 694,00
85,6%
737,00
6,2%
Aktywa 102 674,00 153 898,00
49,9%
167 241,00
8,7%
Kapitał własny 88 821,00 126 145,00
42,0%
130 543,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,27 17,42
42,0%
18,03
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,66 5,03
8,0%
3,43
-31,8%