info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 11:59
kontakt
TSGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 41 137,00 44 872,00
9,1%
49 419,00
10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 422,00 12 030,00
-26,7%
15 775,00
31,1%
Zysk (strata) brutto 16 525,00 12 530,00
-24,2%
15 603,00
24,5%
Zysk (strata) netto 13 551,00 10 247,00
-24,4%
12 759,00
24,5%
Amortyzacja 191,00 186,00
-2,6%
270,00
45,2%
Aktywa 53 726,00 73 256,00
36,4%
51 135,00
-30,2%
Kapitał własny 41 351,00 51 696,00
25,0%
37 447,00
-27,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,68 7,11
25,0%
5,15
-27,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,86 1,41
-24,4%
1,75
24,5%