info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 01:17
kontakt
OAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 124 829,00
---
203,00
-99,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -752,00 76 051,00
---
-2 046,00
---
Zysk (strata) brutto -737,00 75 778,00
---
-1 901,00
---
Zysk (strata) netto -737,00 66 399,00
---
-1 901,00
---
Amortyzacja 48,00 59,00
22,9%
51,00
-13,6%
Aktywa 81 617,00 153 239,00
87,8%
154 342,00
0,7%
Kapitał własny 76 766,00 143 164,00
86,5%
145 602,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,62 10,53
87,4%
10,46
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 4,88
---
-0,14
---