info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 03:46
kontakt
THEDUST
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 337,00 489,00
45,1%
1 249,00
155,4%
1 487,00
19,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33,00 86,00
---
240,00
179,1%
5,00
-97,9%
Zysk (strata) brutto -33,00 86,00
---
237,00
175,6%
107,00
-54,9%
Zysk (strata) netto -33,00 73,00
---
231,00
216,4%
89,00
-61,5%
Amortyzacja 0,00 3,00
---
15,00
400,0%
151,00
906,7%
Aktywa 85,00 680,00
700,0%
2 458,00
261,5%
2 705,00
10,0%
Kapitał własny 68,00 640,00
841,2%
2 421,00
278,3%
2 472,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,48
841,2%
1,64
240,8%
1,67
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,05
---
0,16
188,9%
0,06
-61,5%