info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 06:54
kontakt
THEDUST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 704,00 409,00
-41,9%
417,00
2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -39,00 -793,00
---
-223,00
---
Zysk (strata) brutto -39,00 -796,00
---
-223,00
---
Zysk (strata) netto -39,00 -796,00
---
-223,00
---
Amortyzacja 32,00 33,00
3,1%
13,00
-60,6%
Aktywa 3 886,00 3 995,00
2,8%
4 263,00
6,7%
Kapitał własny 3 355,00 2 592,00
-22,7%
2 369,00
-8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,97 1,52
-22,8%
1,39
-8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,47
---
-0,13
---