info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 02:44
kontakt
DADELO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 21 952,00 25 317,00
15,3%
Kapitał własny 14 822,00 16 836,00
13,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,16 1,47
-32,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---