info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.18, godz. 20:19
kontakt
NOVATURAS
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 141 147,00 182 032,00
29,0%
179 723,00
-1,3%
32 894,00
-81,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 479,00 7 643,00
-27,1%
3 741,00
-51,1%
-3 564,00
---
Zysk (strata) brutto 9 313,00 6 590,00
-29,2%
3 090,00
-53,1%
-6 550,00
---
Zysk (strata) netto 8 329,00 5 415,00
-35,0%
4 214,00
-22,2%
-5 750,00
---
Amortyzacja 310,00 265,00
-14,5%
522,00
97,0%
441,00
-15,5%
Aktywa 50 631,00 47 840,00
-5,5%
49 388,00
3,2%
45 362,00
-8,2%
Kapitał własny 14 847,00 14 367,00
-3,2%
20 154,00
40,3%
13 761,00
-31,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,90 1,84
-3,3%
2,58
40,3%
1,76
-31,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,07 0,69
-35,0%
0,54
-22,2%
-0,74
---