info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.18, godz. 06:57
kontakt
NOVATURAS
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 32 894,00 108 995,00
231,4%
196 676,00
80,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 564,00 2 403,00
---
222,00
-90,8%
Zysk (strata) brutto -6 550,00 938,00
---
-755,00
---
Zysk (strata) netto -5 750,00 909,00
---
-818,00
---
Amortyzacja 441,00 321,00
-27,2%
259,00
-19,3%
Aktywa 45 362,00 44 641,00
-1,6%
55 895,00
25,2%
Kapitał własny 13 761,00 15 088,00
9,6%
14 273,00
-5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,76 1,93
9,6%
1,83
-5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,74 0,12
---
-0,10
---