info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 19:39
kontakt
NOVATURAS
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 81 230,00 105 152,00
29,4%
100 463,00
-4,5%
14 780,00
-85,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 235,00 3 879,00
-37,8%
2 103,00
-45,8%
-2 940,00
---
Zysk (strata) brutto 4 830,00 9 081,00
88,0%
4 080,00
-55,1%
-5 914,00
---
Zysk (strata) netto 4 114,00 8 552,00
107,9%
5 846,00
-31,6%
-5 085,00
---
Amortyzacja 265,00 201,00
-24,2%
343,00
70,6%
289,00
-15,7%
Aktywa 56 915,00 45 340,00
-20,3%
44 653,00
-1,5%
45 043,00
0,9%
Kapitał własny 5 866,00 8 523,00
45,3%
15 942,00
87,0%
10 214,00
-35,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 1,09
45,4%
2,04
87,0%
1,31
-35,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 1,10
107,8%
0,75
-31,6%
-0,65
---