info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.23, godz. 07:42
kontakt
NOVATURAS
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 780,00 59 466,00
302,3%
108 330,00
82,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 940,00 1 586,00
---
802,00
-49,4%
Zysk (strata) brutto -5 914,00 108,00
---
-692,00
---
Zysk (strata) netto -5 085,00 82,00
---
-713,00
---
Amortyzacja 289,00 243,00
-15,9%
179,00
-26,3%
Aktywa 45 043,00 39 913,00
-11,4%
45 091,00
13,0%
Kapitał własny 10 214,00 10 714,00
4,9%
10 004,00
-6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,31 1,37
4,9%
1,28
-6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,65 0,01
---
-0,09
---