info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 06:36
kontakt
NOVATURAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 44 653,00
Kapitał własny 15 942,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,04
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00