info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 18:48
kontakt
NGGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 342,00 275,00
-19,6%
275,00
0,0%
197,00
-28,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 396,00 -8,00
---
-8,00
---
74,00
---
Zysk (strata) brutto 392,00 -19,00
---
-19,00
---
66,00
---
Zysk (strata) netto 392,00 -19,00
---
-19,00
---
66,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 4 981,00 3 768,00
-24,4%
4 858,00
28,9%
4 609,00
-5,1%
Kapitał własny 5 377,00 1 733,00
-67,8%
2 692,00
55,3%
2 726,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-69,2%
0,01
0,0%
0,02
66,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---