info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.05, godz. 08:45
kontakt
R22
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 784,00 811,00
3,4%
1 017,00
25,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -912,00 -724,00
---
-374,00
---
Zysk (strata) brutto 1 105,00 -768,00
---
-984,00
---
Zysk (strata) netto 904,00 -272,00
---
-659,00
---
Amortyzacja 117,00 118,00
0,9%
116,00
-1,7%
Aktywa 235 639,00 230 451,00
-2,2%
338 499,00
46,9%
Kapitał własny 215 610,00 210 930,00
-2,2%
210 420,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,20 14,88
-2,2%
14,84
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,02
---
-0,05
---