info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.10, godz. 11:43
kontakt
TOWERINVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 337,00 3 922,00
193,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 273,00 2 360,00
764,5%
Zysk (strata) brutto 441,00 2 537,00
475,3%
Zysk (strata) netto 519,00 2 128,00
310,0%
Amortyzacja 181,00 174,00
-3,9%
Aktywa 89 570,00 91 441,00
2,1%
Kapitał własny 46 593,00 48 721,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,85 31,22
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 1,36
310,8%