info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 12:01
kontakt
NANOGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -228,00 -356,00
---
Zysk (strata) brutto -182,00 -190,00
---
Zysk (strata) netto -182,00 -190,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
Aktywa 32 517,00 29 459,00
-9,4%
Kapitał własny 32 492,00 29 420,00
-9,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,33 2,11
-9,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---