info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.19, godz. 20:02
kontakt
NANOGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -115,00 -228,00
---
Zysk (strata) brutto -115,00 -182,00
---
Zysk (strata) netto -115,00 -182,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
Aktywa 31 513,00 32 517,00
3,2%
Kapitał własny 30 081,00 32 492,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,16 2,33
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---