info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.09, godz. 06:51
kontakt
NANOGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 36,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -356,00 -523,00
---
Zysk (strata) brutto -190,00 -384,00
---
Zysk (strata) netto -190,00 -416,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
Aktywa 29 459,00 32 150,00
9,1%
Kapitał własny 29 420,00 32 090,00
9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,11 2,30
9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---