info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 10:25
kontakt
NANOGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 159,00 204,00
28,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -498,00 -178,00
---
Zysk (strata) brutto -358,00 -178,00
---
Zysk (strata) netto -378,00 -178,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
Aktywa 31 661,00 31 556,00
-0,3%
Kapitał własny 31 590,00 31 412,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,26 2,25
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---