info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.13, godz. 22:47
kontakt
PLGROUP
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37,00 30,00
-18,9%
494,00
1 546,7%
3 731,00
655,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -127,00 -69,00
---
352,00
---
892,00
153,4%
Zysk (strata) brutto -177,00 -112,00
---
354,00
---
846,00
139,0%
Zysk (strata) netto -312,00 -112,00
---
354,00
---
846,00
139,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
911,00
---
Aktywa 1 482,00 1 337,00
-9,8%
14 254,00
966,1%
15 525,00
8,9%
Kapitał własny 955,00 842,00
-11,8%
10 550,00
1 153,0%
12 593,00
19,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,10
-12,0%
0,58
459,2%
0,69
19,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,01
---
0,02
---
0,05
142,1%