info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 05:28
kontakt
PLGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 570,00 727,00
-53,7%
912,00
25,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 845,00 188,00
-77,8%
204,00
8,5%
Zysk (strata) brutto 840,00 188,00
-77,6%
204,00
8,5%
Zysk (strata) netto 840,00 140,00
-83,3%
204,00
45,7%
Amortyzacja 223,00 151,00
-32,3%
156,00
3,3%
Aktywa 17 707,00 17 016,00
-3,9%
20 843,00
22,5%
Kapitał własny 14 356,00 13 773,00
-4,1%
16 251,00
18,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,69
-4,0%
0,81
18,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-83,3%
0,01
42,9%