info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 20:10
kontakt
PLGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 570,00 237,00
-84,9%
917,00
286,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 845,00 1 883,00
122,8%
210,00
-88,8%
Zysk (strata) brutto 840,00 1 881,00
123,9%
209,00
-88,9%
Zysk (strata) netto 840,00 1 881,00
123,9%
209,00
-88,9%
Amortyzacja 223,00 300,00
34,5%
182,00
-39,3%
Aktywa 17 707,00 19 432,00
9,7%
19 801,00
1,9%
Kapitał własny 14 356,00 16 237,00
13,1%
17 727,00
9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,81
13,1%
0,89
9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,09
123,8%
0,01
-89,4%