info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 15:43
kontakt
BAHOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 695,00 1 695,00
0,0%
2 375,00
40,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 636,00 19 598,00
1 097,9%
3 981,00
-79,7%
Zysk (strata) brutto 1 601,00 19 173,00
1 097,6%
3 807,00
-80,1%
Zysk (strata) netto 1 293,00 17 756,00
1 273,2%
2 900,00
-83,7%
Amortyzacja 143,00 87,00
-39,2%
158,00
81,6%
Aktywa 80 102,00 89 463,00
11,7%
93 949,00
5,0%
Kapitał własny 53 808,00 67 825,00
26,1%
70 725,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,30 1,63
26,0%
1,70
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,43
1 277,4%
0,07
-83,6%