info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.05, godz. 06:59
kontakt
GOVENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 684,00 1 871,00
11,1%
2 099,00
12,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31,00 93,00
200,0%
219,00
135,5%
Zysk (strata) brutto -5,00 -60,00
---
213,00
---
Zysk (strata) netto 1,00 -45,00
---
213,00
---
Amortyzacja 254,00 157,00
-38,2%
183,00
16,6%
Aktywa 18 481,00 19 849,00
7,4%
21 289,00
7,3%
Kapitał własny 15 272,00 16 711,00
9,4%
16 924,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
9,8%
0,07
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---