info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 14:15
kontakt
GOVENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 104,00 1 986,00
-5,6%
1 584,00
-20,2%
1 714,00
8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -222,00 -146,00
---
-182,00
---
-324,00
---
Zysk (strata) brutto -236,00 -151,00
---
-187,00
---
-336,00
---
Zysk (strata) netto -243,00 -144,00
---
-181,00
---
-381,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 777,00 18 392,00
24,5%
18 340,00
-0,3%
18 056,00
-1,5%
Kapitał własny 12 030,00 15 735,00
30,8%
15 554,00
-1,2%
15 173,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
6,8%
0,06
-1,6%
0,06
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---