info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 02:37
kontakt
GOVENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 714,00 1 804,00
5,3%
1 572,00
-12,9%
1 684,00
7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -324,00 91,00
---
53,00
-41,8%
31,00
-41,5%
Zysk (strata) brutto -336,00 89,00
---
28,00
-68,5%
-5,00
---
Zysk (strata) netto -381,00 102,00
---
4,00
-96,1%
1,00
-75,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
145,00
---
254,00
75,2%
Aktywa 18 049,00 18 977,00
5,1%
18 492,00
-2,6%
18 481,00
-0,1%
Kapitał własny 15 165,00 15 267,00
0,7%
15 271,00
0,0%
15 272,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
0,0%
0,06
0,0%
0,06
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---