info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 01:23
kontakt
CAMBRIDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 026,00 111,00
-94,5%
192,00
73,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 832,00 -549,00
---
-4 658,00
---
Zysk (strata) brutto 435,00 259,00
-40,5%
-5 306,00
---
Zysk (strata) netto 521,00 166,00
-68,1%
-5 678,00
---
Amortyzacja 102,00 103,00
1,0%
102,00
-1,0%
Aktywa 21 968,00 23 145,00
5,4%
17 979,00
-22,3%
Kapitał własny 11 676,00 12 093,00
3,6%
6 666,00
-44,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,97 1,00
3,5%
0,55
-44,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-67,4%
-0,47
---