info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.05, godz. 04:16
kontakt
CAMBRIDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 111,00 192,00
73,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -549,00 -4 658,00
---
Zysk (strata) brutto 259,00 -5 306,00
---
Zysk (strata) netto 166,00 -5 678,00
---
Amortyzacja 103,00 102,00
-1,0%
Aktywa 23 145,00 17 979,00
-22,3%
Kapitał własny 12 093,00 6 666,00
-44,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 0,55
-44,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,47
---