info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:06
kontakt
CAMBRIDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41,00 119,00
190,2%
179,00
50,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -144,00 -276,00
---
-1 270,00
---
Zysk (strata) brutto -278,00 -597,00
---
-9 527,00
---
Zysk (strata) netto -155,00 -183,00
---
-10 149,00
---
Amortyzacja 103,00 102,00
-1,0%
102,00
0,0%
Aktywa 18 734,00 18 720,00
-0,1%
9 008,00
-51,9%
Kapitał własny 6 540,00 6 359,00
-2,8%
-3 784,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,53
-2,8%
-0,31
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,84
---