info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 01:06
kontakt
ITMTRADE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -40,00 -27,00
---
Zysk (strata) brutto -1 066,00 -1 695,00
---
Zysk (strata) netto -1 066,00 -1 695,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 28 855,00 28 746,00
-0,4%
Kapitał własny -109 059,00 -110 754,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -18,24 -18,53
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,28
---