info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 08:10
kontakt
ITMTRADE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -37,00 -165,00
---
Zysk (strata) brutto -1 488,00 -1 147,00
---
Zysk (strata) netto -1 488,00 -1 147,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 50 847,00 50 846,00
-0,0%
Kapitał własny -36 352,00 -37 499,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,08 -6,27
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,25 -0,19
---