info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.18, godz. 13:28
kontakt
AUGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 112 195,00
Kapitał własny 88 090,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,39
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00