info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 04:13
kontakt
AUGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 109 086,00
Kapitał własny 84 849,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,37
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00