info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 11:29
kontakt
H4F
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 92,00 58,00
-37,0%
96,00
65,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -59,00 -65,00
---
-1 315,00
---
Zysk (strata) brutto -61,00 -65,00
---
-1 283,00
---
Zysk (strata) netto -61,00 -65,00
---
-1 290,00
---
Amortyzacja 61,00 -10,00
---
0,00
---
Aktywa 1 712,00 1 633,00
-4,6%
2 844,00
74,2%
Kapitał własny 472,00 407,00
-13,8%
1 817,00
346,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,09
-14,3%
1,35
1 395,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,96
---