info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 07:28
kontakt
H4F
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 284,00 92,00
-67,6%
58,00
-37,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50,00 -59,00
---
-65,00
---
Zysk (strata) brutto 50,00 -61,00
---
-65,00
---
Zysk (strata) netto 50,00 -61,00
---
-65,00
---
Amortyzacja 0,00 61,00
---
-10,00
---
Aktywa 3 219,00 1 712,00
-46,8%
1 633,00
-4,6%
Kapitał własny 1 600,00 472,00
-70,5%
407,00
-13,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,10
-70,5%
0,09
-14,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
-0,02
---