info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.21, godz. 11:44
kontakt
STOPPOINT
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312016-12-312017-12-312017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25,00 25,00
0,0%
21 809,00
87 136,0%
20 292,00
-7,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -381,00 -381,00
---
-391,00
---
51,00
---
Zysk (strata) brutto -405,00 -405,00
---
-4 315,00
---
-3,00
---
Zysk (strata) netto -405,00 -405,00
---
-4 339,00
---
-3,00
---
Amortyzacja 17,00 17,00
0,0%
4 892,00
28 676,5%
906,00
-81,5%
Aktywa 35,00 35,00
0,0%
37 350,00
106 614,3%
59 445,00
59,2%
Kapitał własny -614,00 -614,00
---
27 315,00
---
55 129,00
101,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
0,08
---
0,08
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,01
---
-0,01
---