info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.21, godz. 12:51
kontakt
STOPPOINT
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25,00 17,00
-32,0%
17,00
0,0%
12,00
-29,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -381,00 -518,00
---
-526,00
---
-1 192,00
---
Zysk (strata) brutto -405,00 -518,00
---
-527,00
---
-27 699,00
---
Zysk (strata) netto -405,00 -518,00
---
-527,00
---
-27 699,00
---
Amortyzacja 17,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 35,00 31 602,00
90 191,4%
31 605,00
0,0%
3 981,00
-87,4%
Kapitał własny -614,00 30 847,00
---
30 838,00
-0,0%
3 836,00
-87,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,09
---
0,09
0,0%
0,01
-87,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
-0,00
---
-0,08
---