info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.14, godz. 07:49
kontakt
PLANETB2B
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 919,00 8 979,00
-9,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 120,00 -661,00
---
Zysk (strata) brutto 94,00 -705,00
---
Zysk (strata) netto 94,00 -705,00
---
Amortyzacja 726,00 560,00
-22,9%
Aktywa 71 610,00 62 030,00
-13,4%
Kapitał własny 48 814,00 54 436,00
11,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,16
-5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---