info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.09, godz. 23:01
kontakt
PLANETB2B
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14,00 12,00
-14,3%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -443,00 -22,00
---
-47,00
---
Zysk (strata) brutto -444,00 -22,00
---
-48,00
---
Zysk (strata) netto -444,00 -22,00
---
-48,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 30 797,00 31 621,00
2,7%
3 994,00
-87,4%
Kapitał własny 25 499,00 30 828,00
20,9%
3 803,00
-87,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
3,3%
0,01
-88,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---