info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 08:46
kontakt
STOPPOINT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 145,00 -20,00
---
-27,00
---
Zysk (strata) brutto -27 651,00 -20,00
---
-28,00
---
Zysk (strata) netto -27 651,00 -20,00
---
-28,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 981,00 3 977,00
-0,1%
3 994,00
0,4%
Kapitał własny 3 836,00 3 835,00
-0,0%
3 803,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,01
-8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,00
---
0,00
---