info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 23:48
kontakt
XTPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 470,00 932,00
98,3%
4,00
-99,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 560,00 -3 438,00
---
-1 829,00
---
Zysk (strata) brutto -6 142,00 -3 168,00
---
-2 463,00
---
Zysk (strata) netto -6 177,00 -3 168,00
---
-2 463,00
---
Amortyzacja 152,00 129,00
-15,1%
128,00
-0,8%
Aktywa 8 792,00 7 572,00
-13,9%
14 143,00
86,8%
Kapitał własny 6 892,00 5 697,00
-17,3%
12 485,00
119,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,62 2,99
-17,3%
6,56
119,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,24 -1,66
---
-1,29
---