info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 10:49
kontakt
AQUATECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 758,00 1 848,00
5,1%
2 229,00
20,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 448,00 59,00
-86,8%
124,00
110,2%
Zysk (strata) brutto 447,00 58,00
-87,0%
120,00
106,9%
Zysk (strata) netto 447,00 58,00
-87,0%
120,00
106,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 852,00 8 969,00
1,3%
8 009,00
-10,7%
Kapitał własny 4 370,00 4 428,00
1,3%
4 548,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,70 3,75
1,3%
3,85
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,05
-87,1%
0,10
108,2%