info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.05, godz. 09:01
kontakt
AQUATECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 059,00 3 313,00
60,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 036,00 659,00
-36,4%
Zysk (strata) brutto 1 001,00 622,00
-37,9%
Zysk (strata) netto 1 001,00 622,00
-37,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 14 466,00 13 814,00
-4,5%
Kapitał własny 7 591,00 8 213,00
8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,43 6,96
8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,53
-37,9%