info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 02:37
kontakt
NEXTBIKE
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 707,00 43 566,00
100,7%
24 459,00
-43,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -657,00 -5 933,00
---
-11 198,00
---
Zysk (strata) brutto -1 486,00 -7 339,00
---
-12 358,00
---
Zysk (strata) netto -1 387,00 -7 542,00
---
-12 358,00
---
Amortyzacja 5 006,00 7 434,00
48,5%
8 601,00
15,7%
Aktywa 75 531,00 115 048,00
52,3%
95 775,00
-16,8%
Kapitał własny 12 952,00 6 500,00
-49,8%
-9 121,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,09 6,07
-49,8%
-5,33
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,30 -7,04
---
-7,22
---