info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 16:30
kontakt
NEXTBIKE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 135,00 9 129,00
-35,4%
14 850,00
62,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 612,00 -5 182,00
---
-6 376,00
---
Zysk (strata) brutto -5 993,00 -6 072,00
---
-6 618,00
---
Zysk (strata) netto -5 993,00 -6 072,00
---
-6 618,00
---
Amortyzacja 4 711,00 4 301,00
-8,7%
4 300,00
-0,0%
Aktywa 104 802,00 98 239,00
-6,3%
96 794,00
-1,5%
Kapitał własny 5 262,00 -811,00
---
-7 429,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,06 -0,47
---
-4,34
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,62 -3,55
---
-3,87
---