info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 22:27
kontakt
PLAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 5 823 571,00 5 823 571,00
0,0%
Kapitał własny 3 814 654,00 3 814 654,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,01 15,01
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---