info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 11:58
kontakt
GETBACK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 729 062,00 852 219,00
16,9%
Kapitał własny -2 244 969,00 -2 201 220,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -22,45 -22,45
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---