info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 23:24
kontakt
BITEVIL
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 434,00 862,00
98,6%
417,00
-51,6%
1 446,00
246,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 122,00 118,00
-3,3%
-314,00
---
13,00
---
Zysk (strata) brutto 121,00 116,00
-4,1%
-314,00
---
7,00
---
Zysk (strata) netto 96,00 84,00
-12,5%
-313,00
---
7,00
---
Amortyzacja 1,00 2,00
100,0%
36,00
1 700,0%
52,00
44,4%
Aktywa 388,00 874,00
125,3%
2 731,00
212,5%
2 728,00
-0,1%
Kapitał własny 380,00 603,00
58,7%
2 681,00
344,6%
2 689,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,45
59,0%
1,00
122,9%
1,00
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,06
-13,9%
-0,12
---
0,00
---