info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 17:07
kontakt
GTC
Roczne skonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 491 035,00 524 814,00
6,9%
548 111,00
4,4%
656 040,00
19,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 385 675,00 677 770,00
75,7%
942 556,00
39,1%
580 475,00
-38,4%
Zysk (strata) brutto 234 532,00 545 952,00
132,8%
800 637,00
46,6%
452 402,00
-43,5%
Zysk (strata) netto 190 712,00 694 868,00
264,4%
663 195,00
-4,6%
389 399,00
-41,3%
Amortyzacja 2 130,00 2 042,00
-4,1%
2 252,00
10,3%
2 383,00
5,8%
Aktywa 6 646 024,00 8 137 904,00
22,4%
9 103 445,00
11,9%
10 134 775,00
11,3%
Kapitał własny 2 738 192,00 3 483 600,00
27,2%
3 908 283,00
12,2%
4 367 729,00
11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,95 7,57
27,2%
8,31
9,8%
9,03
8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 1,51
264,7%
1,41
-6,6%
0,80
-42,9%