info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.03, godz. 17:18
kontakt
GTC
Kwartalne skonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 187 173,00 193 496,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 153 750,00 101 057,00
-34,3%
Zysk (strata) brutto 115 674,00 60 802,00
-47,4%
Zysk (strata) netto 86 146,00 52 655,00
-38,9%
Amortyzacja 837,00 703,00
-16,0%
Aktywa 11 072 336,00 10 743 097,00
-3,0%
Kapitał własny 4 495 445,00 4 448 523,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,26 9,16
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,11
-39,0%