info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 00:39
kontakt
GTC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 417,00 4 183,00
22,4%
4 252,00
1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 933,00 -8 682,00
---
-7 848,00
---
Zysk (strata) brutto 94 206,00 96 610,00
2,6%
82 757,00
-14,3%
Zysk (strata) netto 97 743,00 98 108,00
0,4%
84 259,00
-14,1%
Amortyzacja 146,00 104,00
-28,8%
125,00
20,2%
Aktywa 5 140 557,00 5 269 206,00
2,5%
5 286 156,00
0,3%
Kapitał własny 4 244 311,00 4 367 729,00
2,9%
4 449 570,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,78 9,03
2,9%
9,20
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
0,5%
0,17
-14,3%